15/11/2020

Wetgeving online gokken in Nederland

De wetgeving online gokken in Nederland is eigenlijk vastgelegd in de Wet Kansspelen op afstand. Deze nieuwe wet zal voor een revolutie in de online casino industrie in Nederland zorgen. Enorme veranderingen zorgen ervoor dat het aanbod van Nederlandse legale online casino’s gaat stijgen en illegale online casino’s harder aangepakt worden. Het leek ons daarom verstandig een apart artikel te schrijven over deze wetgeving in Nederland. Op deze pagina vind je alle details over de Wet Kansspelen op afstand, lees je wat de wet voor jou gaat betekenen en kun je al het laatste nieuws lezen over de wet. Al met al kun je de volgende onderwerpen vinden:

Wat is de Wet Kansspelen op afstand?

Zoals je ongetwijfeld niet ontgaan is, komt de Wet Kansspelen op afstand eraan. Deze wet is in februari 2019 door de Eerste Kamer goedgekeurd en zal als alles vanaf nu op schema blijft lopen in maart 2021 in werking treden. De Wet wordt in werking gezet door de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Om alles over de Nederlandse Kansspelautoriteit te weten raad ik je aan om dat artikel door te lezen. Daarin wordt ook de Wet Kansspelen op afstand tot in detail uitgelegd.

De Wet Kansspelen op afstand houdt in dat spelen bij een online casino niet meer verboden gaat worden. Op dit moment is het spelen bij online casino’s nog verboden, maar wordt het gedoogd. Daardoor spelen veel mensen nu bij illegale online casino’s. Het doel van de wet is om in ieder geval 80% van de spelers bij legale online aanbieders te laten spelen. Een mooi streven als je het mij vraagt. Waarom? De Ksa is er voor jouw veiligheid en door bij legale online casino’s te spelen weet je zeker dat je een bepaalde standaard kunt verwachten. Vanaf februari 2019 wordt er dus al gewerkt aan de wet en vanaf maart 2021 kunnen online casino’s een licentie aanvragen in Nederland.

Hoe ziet het tijdschema van de Wet eruit?

Vanwege verschillende omstandigheden maar vooral vanwege Covid-19, is de planning al eens gewijzigd. Als alles vanaf nu op schema blijft lopen, ziet het stappenplan voor online casino’s er als volgt uit:

 • September 2020: eisen voor de vergunningaanvraag zijn gepubliceerd dus de Ksa geeft een eerste indicatie waaraan online casino’s moeten voldoen.
 • Oktober 2020: Voorlopige versie concept met Beleidsregels over verantwoord spelen wordt gepubliceerd. Daarnaast moeten online casino’s zich aansluiten op Cruks. Dit is een systeem waarin spelers zich kunnen registreren. Als een speler zich aanmeldt bij een online casino moet dat casino eerst controleren of die speler niet geregistreerd is in Cruks. Als dat wel zo is, moet het online casino de speler weigeren. Verder kunnen online casino’s vanaf nu informatie inwinnen over de controledatabank (CDB). Dit is een systeem dat elk casino ook moet inrichten. Met de CDM kan de kansspelautoriteit real-time speelgegevens van spelers bijhouden. Zo kan de Ksa controleren of online casino’s zich aan de regels houden.
 • November 2020: De Ksa benadert een aantal gegadigden om deel te nemen aan de uitvoerbaarheidstoets om te testen. Ook wordt in november een keuringsschema gepubliceerd. Hierin staat ook hoe een online casino gekeurd moet worden en wat er vervolgens ingeleverd moet worden bij de Ksa.
 • December 2020: in december staat er niets op de planning wat er die maand naar buiten wordt gebracht of ingeleverd moet worden.
 • Januari 2021: Definitieve beleidsregels worden gepubliceerd. In oktober 2020 werd een concept naar buiten gebracht waarop gereageerd kon worden en waarna geëvalueerd werd. In januari komt het definitieve plan naar buiten.
 • Februari 2021: Informatie over het verslavingspreventiefonds dat 3 doelen heeft, namelijk onderzoek, anonieme behandeling van verslaving en oprichting van een landelijk preventieloket.
 • Maart 2021: Online casino’s kunnen hun vergunningaanvraag indienen.
 • Maart-September 2021: De Kansspelautoriteit heeft deze periode nodig om de aanvragen te verwerken en de licentie uit te geven.
 • September 2021: Nederlandse spelers mogen verwelkomd worden in de legale online casino’s.

Wat betekent de Wet Kansspelen op afstand voor jou?

Voor jou als spelers kan er ook het een en ander veranderen wanneer je bij legale online casino’s gaat spelen. De Ksa heeft hogere eisen wat betreft het aanmeldingsproces. Dat betekent dat het voor jou als speler meer moeite kan kosten voordat je geaccepteerd wordt in een casino. Je kunt dan denken aan langere wachttijd voordat je geaccepteerd wordt of het insturen van extra documenten om je identiteit en adres te bewijzen. Wij weten zelf ook dat dit soms irritant kan zijn. Gelukkig is het om een groter doel te bereiken, namelijk het garanderen van 100% veilige online casino’s. We raden je daarom ook aan om je aan te melden bij een online casino dat wel in bezit is van een licentie. We hebben daarom ook een pagina geschreven met de beste online casino’s die een over een licentie beschikken en dus legaal zijn.

Laatste Nieuws over de Wet Kansspelen op afstand

Op deze pagina blijf je op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Wet Kansspelen op afstand. In deze paragraaf vind je enkel actueel en belangrijk nieuws wat betreft de wet Kansspelen op afstand. De volgende onderwerpen komen op deze pagina aan bod:

 • Casino’s die een vergunningsaanvraag hebben gedaan of al een vergunning hebben gekregen.
 • Veranderingen in het tijdspad van de Wet Kansspelen op afstand.
 • Vertragingen of problemen bij het tot stand komen van de wet.
 • Updates over eisen in de vergunningsaanvraag

12-09-21 Aanvullende eisen over reclame zijn bekend

Aanbieders van online kansspelen weten sinds kort wat alle regels zijn wat betreft het reclame maken. Zoals we inmiddels weten, heeft de Kansspelautoriteit als doel om (kwetsbare) spelers zo veel mogelijk te beschermen. Dat is ook terug te zien in het strenge reclamebeleid dat de autoriteit heeft opgesteld. In feite is dit beleid op 2 punten gericht:

 • Aanbieders van kansspelen (bijvoorbeeld online casino’s) mogen zich niet richten op jongeren.
 • Aanbieders van kansspelen mogen zich niet richten op kwetsbare groepen.

Om dit te kunnen realiseren, heeft de Kansspelautoriteit bepaalde regels opgesteld. Zo mogen online casino’s bijvoorbeeld geen reclame maken tussen 6.00 en 19.00. Daarnaast mogen aanbieders geen gebruik maken van rolmodellen die onder jongeren populair zijn. Ook over het aanbieden van bonussen zijn strenge regels opgesteld. Al met al zorgen de vele regels ervoor dat online casino’s moeilijker reclame kunnen maken, maar (kwetsbare) Nederlandse spelers zijn gelukkig wel beschermd. Lees hier meer over de aanvullende eisen wat betreft reclame.


21-04-21 28 vergunningen aangevraagd bij de Kansspelautoriteit

Tot vandaag hebben 28 online casino’s een vergunning aangevraagd om Nederlandse spelers te mogen verwelkomen. Sinds 1 april mogen online casino’s zich aanmelden bij de Nederlandse Kansspelautoriteit voor een vergunning. De verwachting is dat nog enkele online casino’s zich zullen aansluiten bij deze 28 online casino’s. René Jansen, voorzitter van de Ksa, is content met het aantal vergunningsaanvragen en spreekt van een breed en gevarieerd aanbod. De namen van de online casino’s die een vergunning hebben aangevraagd worden nog niet vrijgegeven, aangezien het casino eerst nog volledig wordt gecheckt en aansluiting op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) nodig is.

Omdat de Ksa het niet accepteert dat meerdere online casino’s onder één licentie komen te staan, is de drempel voor bedrijven met meerdere online casino’s hoger om een licentie aan te vragen. Aan de andere kant is dit beleid van de Ksa eerlijk en transparant.


1-03-21 Woordmerk Kansspelautoriteit gepubliceerd

Vanaf 1 oktober 2021 kun je in Nederland dus legaal gokken. Om ervan verzekerd te kunnen zijn dat je bij een online casino speelt met een Nederlandse licentie, heeft de Ksa een woordmerk gepubliceerd. Deze is hieronder te zien en als je dit keurmerk tegenkomt op de website van een online casino weet je zeker dat je bij een 100% betrouwbaar online casino speelt.

Je kunt ook onze website checken om te zien of een bepaald online casino een Nederlandse licentie heeft. Wij schrijven namelijk reviews over alle legale casino’s in Nederland en door de Nederlandse licentie in te vullen in de online casino vergelijker, worden in één oogopslag alle online casino’s met een licentie vergeleken.

Hoe zie je of een online casino legaal is?


19-02-21 Prognoses Wet Koa op de Nederlandse markt

De Kansspelautoriteit heeft een rapport opgesteld waarin de verwachting van de intreding van de wet uitgelegd worden. De prognoses zijn vooral gebaseerd op intreding van eenzelfde soort wet in Denemarken, Zweden en Frankrijk. In deze landen is de markt ook gelegaliseerd en daarom zijn er wel een aantal prognoses te doen. Hieronder de belangrijkste prognoses:

 1. Online kansspelen vertegenwoordigt op dit moment nog een klein deel van het totale bruto spelresultaat (winst voor belasting) in Nederland, maar zal na invoering van de wet groeien. Dit komt ook door de digitalisering, maar ook zeker doordat het nu mogelijk wordt om veilig online te kunnen gokken.
 2. De totale online casino markt zal groter worden na intreding van de wet. De belangrijkste reden daarvoor is het feit dat online casino’s mogen gaan adverteren.
 3. Zowel online weddenschappen als online casinospellen zal populairder worden, poker zal nagenoeg gelijk blijven na intreding van de wet.
 4. Kansspelautomaten en live casinospellen zullen een hoger bruto spelresultaat opleveren. Tafelspellen, poker en bingo zullen niet veel veranderen in bruto spelresultaat na intreding van de wet.
 5. Het kabinet beoogt een kanalisatiegraad van 80% drie jaar nadat de wet in werking is getreden. Dit betekent dat over 3 jaar 80% van de totale markt legaal is.

21-01-21 Wet kansspelen op afstand definitief verschoven

Zoals eerder al verwacht werd is de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) opnieuw verschoven. De nieuwe datum is vastgesteld op 1 april 2021. Vanaf dat moment kunnen online casino’s een vergunning aanvragen om online kansspelen aan te mogen aanbieden in Nederland. Vervolgens gaat de markt definitief open op 1 oktober 2021, zodat De kansspelautoriteit 6 maanden de tijd heeft om de vergunning te verwerken en de Nederlandse markt in te richten.

Een andere reden waarom het 6 maanden duurt voordat de markt daadwerkelijk open gaat is het feit dat een online casino niet in één keer alle keuringsinformatie hoeft in te dienen. Een online casino moet flink wat keuringsdocumenten inleveren en mag dit verspreiden over een bepaalde periode. De enige eis die de Ksa stelt is dat de aanvraag voor 15 april 2021 ingediend moet zijn.


23-12-20 Wet kansspelen op afstand lijkt opnieuw vertraging op te lopen

Volgens bronnen binnen Den Haag gaat de Wet kansspelen op afstand opnieuw vertraging oplopen. Hoofdreden daarvoor is uiteraard COVID-19. Veel dingen lopen vanwege het virus stil of gaan lastiger en dat geldt niet anders voor de Wet kansspelen op afstand die nog definitief vormgegeven moet worden. De vertraging zal hoogstwaarschijnlijk een maand zijn, wat betekent dat de datum waarop online casino’s zich kunnen inschrijven bij de Kansspelautoriteit voor een vergunning verplaatst wordt naar 1 april 2021. Dat betekent ook dat de datum waarop online casino’s met een Nederlandse licentie van start kunnen gaan, verplaatst wordt naar 1 oktober 2021. Nogmaals, het is nog niet zeker of de Wet uitgesteld wordt, maar het lijkt er wel op. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven!


11-11-2020 Kansspelautoriteit (Ksa) publiceert keuringsschema voor Wet Kansspelen op afstand

De Ksa heeft deze week een keuringsschema gepubliceerd. Dit schema bevat keuringsnormen waaraan vergunningsaanvragers (online casino’s) moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor een vergunning. In het schema staat dat keuringsinstellingen de spelsystemen van online casino’s moeten keuren en een rapport moeten indienen bij de Ksa. Het rapport moet een format per spel, platform of nummergenerator bevatten. Het geeft maar weer eens aan dat de Ksa het uitdelen van vergunningen serieus neemt en er een streng proces aan vooraf gaat.

De eisen waaraan keuringsinstellingen die de spelsystemen van online casino’s moeten gaan keuren moeten voldoen zijn nog niet helemaal bekend. Wat wel duidelijk is, is dat de keuringsinstellingen in ieder geval moeten voldoen aan het volgende:

 • Dat zij in de afgelopen 3 jaar keuringen hebben uitgevoerd van spelsystemen in tenminste 2 EU-lidstaten.
 • Dat zij geaccrediteerd zijn voor het keuren van online spelsystemen in tenminste 2 EU-lidstaten en dat zij geaccrediteerd zijn door een instelling die ‘full member’ is van het International Laboratory Accredition Forum (ILAC) of het International Accredition Forum (IAF).

6-11-2020 Reactietermijn ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ verlengd tot 13 november

Het is nog een paar dagen mogelijk om te reageren op de conceptversie ‘Beleidsregels verantwoord spelen’. Eerst lag de deadline op 9 november, maar deze is nu verlengd tot 13 november om 18.00 uur. Je kunt reageren op de website van de Kansspelautoriteit. Het concept gaat vooral over de interpretatie van begrippen op het gebied van verantwoord spelen, reclames en verslavingen. Deze regels zullen uiteindelijk allemaal verwerkt worden in de Wet kansspelen op afstand (Koa). Omdat deze regels nieuw zullen zijn voor zowel online casino’s als landgebonden casino’s kan het handig zijn om deze even door te nemen.


22-10-2020 Ksa deelt concept ‘Beleidsregels verantwoord spelen’

Aangezien de wet Kansspelen op afstand (Koa) veel voor Nederland nieuwe regels bevat op het gebied van verantwoord spelen, verslavingspreventie en reclame, heeft de Ksa het concept ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ gelanceerd. Het is een concept omdat je tot 9 november op het concept kunt reageren. Daarnaast gaan de regels pas in op het moment dat online casino’s hun licentie ontvangen en mogen adverteren, oftewel volgend jaar.

Het concept ‘Beleidsregels verantwoord spelen’ gaat vooral over de interpretatie van begrippen op het gebied van verantwoord spelen, reclame en verslavingen. De beleidsregels zullen uiteindelijk ook geïmplementeerd worden op andere markten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan landgebonden markten of online gaming. Naast de Beleidsregels verantwoord spelen zal de Ksa binnenkort ook de ‘Beleidsregel kansspelen op afstand’ publiceren. Daarin zullen regels en onderwerpen wat betreft vergunningverlening voor online casino’s gepubliceerd worden.


10 September 2020 – Vertraging in de Wet en Gaming in Holland op het programma

De Wet Kansspelen op afstand heeft toch vertraging opgelopen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is ongetwijfeld de huidige Covid-19 crisis. Het moment waarop online casino’s hun licentie kunnen aanvragen is verplaatst van 1 januari 2021 naar 1 maart 2021. Dat betekent ook dat het moment waarop Nederlandse spelers daadwerkelijk geaccepteerd kunnen worden, verplaatst is van 1 juli 2021 naar 1 september 2021. De Gaming in Holland conferentie in Amsterdam wordt dit jaar op 22 september gehouden. René Jansen, voorzitter van de Ksa (Kansspelautoriteit) zal ook spreken over de huidige stand van zaken wat betreft de Wet Kansspelen op afstand en over hoe de licentieprocedures eruit gaan zien. De conferentie zal zich strikt aan de huidige maatregelen houden. Zo moet er ten allen tijde 1,5 meter afstand gehouden worden, de lezingen vinden plaats in grote ruimtes waarbij iedereen moet zitten en er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar waarbij je je badge thuis gestuurd krijgt.


5 Augustus 2020 – Kansspelautoriteit op schema met Wet Kansspelen op afstand

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) is op schema wat betreft de Wet Kansspelen op afstand. Het leek even alsof het proces vertraging op zou gaan lopen in verband met het COVID-19 virus. Desondanks zegt René Jansen, voorzitter van de Ksa, op schema te liggen. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het wetsvoorstel Wet Kansspelen op afstand (Kao) moest door de Eerste Kamer heen. Dit is in februari 2019 gebeurd.
 2. Het is nu de taak aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het wetsvoorstel volledig uit te werken.
 3. De Kansspelautoriteit zal vervolgens op basis van deze wet de voorwaarden bepalen waaraan potentiële vergunningen moeten voldoen. Zij zullen de vergunningen uitdelen aan online casino’s en het toezicht houden op deze casino’s.
 4. Als dit aanvraagformulier, dat door de Kansspelautoriteit is opgesteld, door alle betrokken partijen goedgekeurd is, zal de Wet Kansspelen op afstand op 1 januari 2021 in werking treden. De Ksa zal vanaf dat moment aanvragen procederen en heeft daar 6 maanden de tijd voor.
 5. De markt zal op 1 juli 2021 officieel open gaan. Online gokken is voor Nederlandse spelers nu niet meer illegaal, mits het online casino een vergunning heeft die verstrekt is door de Ksa.

Nick Tijm

Mijn naam is Nick en vanaf het begin ben ik al betrokken bij OnlineCasinosVergelijken.nl Al jaren schrijf ik over online gokken, casino's en sportwedden. In het online casino ligt mijn voorkeur bij videoslots en klassieke gokkasten. Stakelogic, Greentube maar ook Pragmatic Play en Blueprint zijn mijn favoriete providers. Als voetbalfan en trouwe Feyenoord supporter wed ik ook wel eens op sportwedstrijden, maar alles binnen de perken natuurlijk!